Personalia

1. Gegevens deelnemer

Naam (niet verplicht):
Geslacht: Man    Vrouw
Leeftijd:
Functieomschrijving:
Naam bedrijf (niet verplicht):
Korte beschrijving bedrijf/organisatie:
Locatie bedrijf/organisatie:

2. Branche

Zakelijke dienstverlening ICT
Financiële dienstverlening
Juridische dienstverlening
Administratieve dienstverlening
Onderzoek / Advies
Beheer gebouw en ruimtes
Schoonmaak
Beveiliging
Reisorganisaties
Onroerend goed
Opleiding / Training
Onderwijs Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs
Universiteit
Opleiding / Training
Detailhandel, groothandel, ambachten Handel / Verkoop
Transport
Detailhandel
Ambachtelijke productie
Groothandel
Autobedrijf
Persoonlijke dienstverlening Uiterlijke verzorging
Cursus/opleiding/training
Uitvaart
Zorg Ziekenhuis
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleging / Verzorging (intramuraal)
Thuiszorg / Kraamzorg (extramuraal)
Maatschappelijke hulpverlening
Diergeneeskunde
Horeca, recreatie en catering Hotel
Restaurant
Café / Bar
Dag- en verblijfsrecreatie
Waterrecreatie
Vervoer Goederenvervoer
Personenvervoer
Agro sector Landbouw
Tuinbouw
Visserij
Veehouderij
Natuurbeheer
Industrie Chemie
Machinebouw
Apparaten
Afval
Metaal
Bouwmaterialen
Energie, delfstoffen, water
Geneesmiddelen
Transportmiddelen
Voedingsmiddelen
Consumentenproducten non-food
Bouw Bouw en infrastructuur
Schilders, afbouw en onderhoudsbedrijven
Installatie
Overheid Waterschap
Gemeentelijke overheid
Provinciale overheid
Rijksoverheid
Uitvoeringsorganisatie: graag invullen bij
een niet-overheid branche

3. Type organisatie

bedrijf (100+ medewerkers)
MKB (10-100 medewerkers)
Eigen zaak (1-10 medewerkers)

4. Type afdeling (plaats binnen de organisatie)

Primair proces / Productie
Administratie
ICT
Marketing
Beleid / Strategie
Verkoop
Inkoop
Personeel / HRM
Ontwerp / Ontwikkeling
Assemblage
Project
Advies
Onderhoud
Kwaliteit / Procescontrole
Logistiek
Opleiding / Training / Onderwijs
Help- / Servicedesk
Combinatie (b.v. personeel eigen zaak)
Anders, namelijk...  

5. Functieniveau

U geeft direct leiding aan een team
U geeft leiding aan een groep met tenminste 1 hiërarchische laag onder zich
U geeft niet direct leiding maar stuurt mensen aan tbv een specifiek project of proces

6. Grootte team

U geeft direct leiding aan 0-6 mensen
U geeft direct leiding aan 7-15 mensen
U geeft direct leiding aan meer dan 15 mensen